Kerkbode

Het officiële orgaan van de Hervormde Wijkgemeenten (C-O en West) is de “Hervormde Kerkbode”, die meestal eenmaal per twee weken verschijnt.

Voor abonnementen, advertenties, enz. kunt u zich wenden tot het kerkelijk bureau.

De abonnementsprijs bedraagt € 17.50,- en voor de postabonnementen € 50,- per jaar.

Het Schepnet

Het jongerenblad “Het Schepnet” is een onderdeel van de Hervormde Kerkbode – speciaal bedoeld voor de jeugd.

Deze pagina bevat, naast een meditatie van één van de jeugdambtsdragers en een puzzel voor de jeugd, allerlei informatie over de verschillende activiteiten. Er worden verslagen van gepasseerde activiteiten opgenomen, evenals aankondigingen voor activiteiten die nog moeten plaatsvinden.

Email: schepnet@pgleerdam.nl