Identiteit

Identiteit Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost

De Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost wil een levende gemeente van Christus zijn. Hiervoor is het allereerst nodig, dat wij Zijn stem goed kennen en dat we steeds blijven groeien in die kennis. In onze kerkdiensten neemt daarom de Woordverkondiging een centrale plaats in, evenals de Bijbelstudie in ons verenigingsleven. Kern van de Bijbelse boodschap is dat de mens, die door de zonde van God is vervreemd, door het liefdevolle offer van Jezus weer met God verzoend kan worden en door de Heilige Geest vernieuwd kan worden. Omdat we God willen volgen, willen we allerlei opvattingen die tegen Gods Woord ingaan, niet volgen. Het vraagt wijsheid om de tijdgeest te onderscheiden en ons geloof zuiver te houden; 8 maar we geloven dat Gods Woord en de Heilige Geest ons hierin willen leiden. De Grote Kerk staat prominent midden in onze wijk: het historisch centrum van Leerdam. Daarom weten we ons geroepen om het evangelie, de goede boodschap van Jezus Christus, te delen met alle Leerdammers, maar ook met de toeristen, die de Glasstad bezoeken en de passanten in de nabijgelegen jachthaven. Dat doen we op veel manieren, waarvan de belangrijkste de wekelijkse erediensten op zondag zijn, maar ook door de openstelling van de kerk in de zomermaanden. Zo proberen we op eenvoudige wijze te getuigen van onze Heiland en te verwijzen naar de blijdschap die in Gods kerk kan worden gevonden. Volgens de laatste telling in april 2021 heeft de wijkgemeente 889 leden.

  • 394 lidmaten
  • 420 doopleden
  • 75 overige leden.

Het aantal pastorale eenheden is 514.

De wijkpredikant is:

Ds. G.A. Termaat
Adres:
Koningin Emmalaan 113
4141 EB Leerdam
Telefoon: 0345-612505
E-mail: predikant-centrumoost@pgleerdam.nl

Ondanks het feit dat de wijkgemeente zelfstandig is, werken we op veel terreinen nauw en dankbaar samen met wijkgemeente West. Gelukkig zijn wij in Leerdam niet de eersten, die in God geloven, maar mogen we met dankbaarheid staan in de traditie van het klassiek-Gereformeerde belijden. Concreet betekent dit: • Dat we midden in de Protestantse Kerk in Nederland staan en de eenheid zoeken in de Protestantse gemeente in Leerdam, vanuit de hierboven geschetste grondhouding.
 • Dat we in de erediensten gebruik maken van de Herziene Statenvertaling, de psalmberijming van 1773 en van de psalmenen gezangenbundel “Weerklank”.
 • Dat we in de middagdienst samenkomen rondom thema’s uit de Bijbel; vaak aan de hand van de Catechismus van Heidelberg.
 • Dat we de kleine kinderen van de gemeente dopen. Volwassenen worden gedoopt nadat zij belijdenis van het geloof hebben gedaan.
 • Dat voor de toelating aan het Heilig Avondmaal belijdenis van het geloof wordt gevraagd.
 • Dat wij het huwelijk als een levenslang en onverbreekbaar verbond tussen één man en één vrouw zien.
 • Dat wij samenwerken met:
  • de GZB (zendingswerk wereldwijd);
  • de IZB (evangelisatiewerk in Nederland);
  • de HGJB (jeugdwerk)