Catechese

Kindercatechese

De wijkgemeenten West en Centrum-Oost organiseren samen voor kinderen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs de zogenoemde kindercatechese. Het gaat hierbij om een eenvoudige vorm van catechese, waarin het vooral gaat om Bijbelkennis. De kindercatechese wordt per seizoen beurtelings door een van beide wijkpredikanten verzorgd.

Catechese

Alle catechisanten (jongeren van 12 t/m 17 jaar) komen doorgaans op maandagavond bij elkaar in de Rehobothzaal van de Pauluskerk. Er wordt begonnen met zingen en gebed, waarna een van de predikanten, een pastoraal medewerker of eventueel een andere mentor het onderwerp van de avond centraal inleidt. Daarna gaan kleine groepjes catechisanten met hun vaste mentor mee om ergens op een plek in het gebouw het onderwerp verder door te spreken. Na deze bespreking wordt door de mentor in de groep afgesloten.
De predikant en mentoren evalueren daarna nog de verwerking en bespreken met elkaar nog het onderwerp voor de volgende week. Het ligt in de bedoeling de onderwerpen zo te kiezen dat alle aspecten van de geloofsleer binnen 6 jaar één of meer keren aan de orde komen.
Daarnaast wordt in het winterseizoen nog een tweetal ouderavonden met een bepaald onderwerp gepland, om de ouders zoveel mogelijk bij de catechese te betrekken.

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese wordt beurtelings gegeven door één van de beide wijkpredikanten van Centrum-Oost en West, aan hen die zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente. De dienst van openbare geloofsbelijdenis wordt in wijkgemeente West bij voorkeur op de Palmzondag en in wijkgemeente Centrum-Oost bij voorkeur op de eerste zondag na Pasen gehouden onder leiding van de predikant die deze catechese heeft verzorgd. In de week voorafgaande aan deze dienst zal een aannemingsavond worden gehouden met een afvaardiging van de kerkenraden van Centrum-Oost en West.