Wijkkerkenraad

Onze wijkgemeente wordt bestuurd door de wijkkerkenraad die wordt gevormd door alle ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeester en de predikant van de wijkgemeente.
In zijn dienende en leidende taak binnen de gemeente gaat de kerkenraad zowel over geestelijke als bestuurlijke zaken.
De kerkorde geeft een opsomming van taken die aan de ambten zijn toevertrouwd.

Taken van de kerkenraad:

  • Zorg voor de Woordverkondiging, het pastoraat in -en het onderricht van de gemeente.
  • Opzicht over de gemeente.
  • Leiding geven aan de opbouw van de gemeente.
  • Zorg voor de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld.
  • Zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.
  • Het bevorderen van de plaatselijke oecumene.

Huidige leden:

Ambt Wijk Naam Telefoon E-mail
Predikant G.A. Termaat 0345-612505 predikant-centrumoost@pgleerdam.nl
Scriba C.J. (Hans) Hol 06-38772740 scriba-centrumoost@pgleerdam.nl
Jeugdouderling M.J.(Matthijs)  van Bezooijen 06-10685070 jeugdouderling-centrumoost@pgleerdam.nl
Diaken M.J. (Marius) van Dam 06-37529185 marius.vandam@pgleerdam.nl
Diaken J. (Jan) van Dijk 0345-619134 voorzitter-diaconie-centrumoost-west@pgleerdam.nl
Diaken G.J. Gert Jan) van der Neut 06-54677662 gert-jan.vanderneut@pgleerdam.nl
Diaken P.G. (Richard) Redelijkheid 06-55897855 richard.redelijkheid@pgleerdam.nl
Kerkrentmeester J. (Jacques) Hoencamp 06-57290394 jacques.hoencamp@pgleerdam.nl
Kerkrentmeester P.G. (Pieter) Molenaar 06-51857667 pieter.molenaar@pgleerdam.nl
Kerkrentmeester J.C. (Johan) van Dijk 06-12591943 johan.vandijk@pgleerdam.nl
Ouderling 1 W.G. (Wigo) de Bie 06-21296498 wigo.debie@pgleerdam.nl
Ouderling 2 en 9 J. (Jan) den Besten 0345-615231 jan.denbesten@pgleerdam.nl
Ouderling 3 I. (Iwan) Horde 0345-523732 iwan.horde@pgleerdam.nl
Ouderling 4 J. (Johan) Donker 06-20918891 johan.donker@pgleerdam.nl
Ouderling 5 vacant
Ouderling 6 R. (Roel) Vermeer 06-42874708 roel.vermeer@pgleerdam.nl
Ouderling 7 J. (Jan) van Klinken 0345-618051 jan.vanklinken@pgleerdam.nl
Ouderling 8 F.C. (Frits) Fraanje 06-44622603 frits.fraanje@pgleerdam.nl