Informatiegids Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost

De informatiegids beschrijft hoe onze kerkelijke gemeente is opgebouwd en welke instanties met contact gegevens er allemaal zijn. De gids is bedoeld om nieuwe gemeenteleden wegwijs te maken in onze kerkelijke gemeente.

De gids kan hieronder gedownload worden.

Informatiegids Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost

Een gids als deze verouderd snel. Heeft u aanvullingen, verbeteringen of wijzigingen, wilt u die dan aan de scriba Centrum-Oost doorgeven.
Met elkaar kunnen we deze gids actueel houden.
scriba-centrumoost@pgleerdam.nl