KERK AAN DE LINGE Ongeveer 5 jaar geleden nam ik mij voor om een boekje schrijven over het jarenlange proces dat voorafging aan de bouw van de Bethelkerk. Ik was benieuwd hoe het toch kon dat dit de laatste Gereformeerde kerk in Nederland was, die na de Vrijmaking pas in 1969 werd gebouwd. Het was mijn bedoeling om het boekje …

KERK AAN DE LINGE Op donderdagavond 24 november om 19.30 uur houden we de gemeenteavond van Kerk aan de Linge in gebouw Maranatha, J.A. Burgersstraat 1 in Leerdam. Hoofdonderwerp voor deze avond is het nieuwe Beleidsplan 2023 – 2027 van onze wijkgemeente. Ook staan we stil bij alle maatregelen rondom COVID-19 en kijken we vooruit naar eventuele nieuwe consequenties van …

KERK AAN DE LINGE Op zondag 18 september 2022 zullen nieuwe ambtsdragers bevestigd worden in onze gemeente. De kerkenraad van Kerk aan de Linge draagt de navolgende gemeenteleden voor: – Voor de vacature ouderling-kerkrentmeester: Cor Hoogendoorn; – Voor 1 van de 2 vacatures ouderling-pastoraat: Jan van Tuijl; – Voor de vacature ouderling-pastoraal coördinator: Marrian Dijk – Wateler; – Als pastoraal …