Actueel

Boek ‘Kerk in de Glasstad’

23 mei 2023
KERK AAN DE LINGE


Ongeveer 5 jaar geleden nam ik mij voor om een boekje schrijven over het jarenlange proces dat voorafging aan de bouw van de Bethelkerk. Ik was benieuwd hoe het toch kon dat dit de laatste Gereformeerde kerk in Nederland was, die na de Vrijmaking pas in 1969 werd gebouwd. Het was mijn bedoeling om het boekje in 2019 uit te brengen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Bethelkerk. Wegens privé omstandigheden bleek dat niet haalbaar.
Ongeveer twee jaar geleden heb ik contact gezocht met Erik Graafland en Gerrit Ordelman en aan hen voorgesteld de inhoud van het boekje, dat bijna af was, in te bedden in een breder verhaal over de geschiedenis, het ontstaan en de ontwikkeling van onze wijkgemeente Kerk aan de Linge. Erik en Gerrit hebben dit idee omarmd, meegedacht over de opzet en er vervolgens ook aan meegeschreven.
Het boek, waarin dit bredere verhaal is opgenomen, is nu klaar.

Het begint met het in kaart brengen van de huidige kerken en gebouwen en hun geschiedenis van onze Protestantse Gemeente Leerdam. Daarna komt de bouw van de Bethelkerk ter sprake alsmede het ontstaan van wijkgemeente Noord. Vervolgens wordt ingegaan op het Samen op Weg proces, de federatievorming in 2010 en de fusie in 2017 tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk.
In de laatste drie hoofdstukken krijgt de lezer inzicht in de opbouwfase en in alle facetten van het kerkelijk leven van onze wijkgemeente Kerk aan de Linge in de tijd tussen de federatievorming en de fusie.
Dominee Ben Heijting heeft het boek voorzien van een mooi voorwoord en Henk Looij maakte een prachtig ontwerp voor het omslag.

Met het aanschaffen van ‘Kerk in de Glasstad’ komt u niet alleen meer te weten over onze geschiedenis. Ook krijgt u een mooi herinneringsboek in bezit met veel foto’s en andere illustraties.
Het boek omvat 130 pagina’s en kost € 15,00 voor leden van wijkgemeente Kerk aan de Linge. Anderen betalen € 17,50.
Belangstellenden kunnen er op intekenen door hun naam, adres en telefoonnummer te vermelden op de lijst, die op zondag 28 mei, 4 en 11 juni na de dienst op een tafel in de hal van de Bethelkerk ligt. Opgeven per mail of bellen kan ook. Mijn mailadres is a-santing@hotmail.com en het mobiele nummer 06-82645888.

Albert Santing