VERVALLEN Jaarthema ‘Mensen van de Weg’

Datum: 24 oktober 2022
Tijdstip: 20:00
Locatie: Bethelkerk

‘OP WEG MET HANDELINGEN’

De prediking van het Evangelie in de 1e en de 21e eeuw

Spreker: Dr. John van Eck, oud-legerpredikant
Plaats: Bethelkerk
Aanvang: 20.00 uur

Hoe communiceren we het evangelie? Met elkaar in de gemeente van Christus als we het christelijk geloof doorgeven aan de volgende generatie of als we hen willen bereiken, die buiten de kerk zijn? In onze wijkgemeente zijn we in de erediensten bezig met het Bijbelboek ‘Handelingen van de apostelen’. Daarbij vragen we ons af: Wat is het geheim van de apostelen geweest toen ze in het Romeinse keizerrijk de moed hadden het evangelie met volle overtuiging te verbreiden in een totaal andere cultuur. En wat was het geheim van die kleine kerk?

Dr. Van Eck is classicus en theoloog. Hij schreef het boek ‘Handelingen, De wereld in het geding’. Ds. Van Eck heeft in zijn boek de confrontatie van het evangelie met de joods-Grieks-Romeinse cultuur uitvoerig beschreven. De ontdekkingen die hij daarbij heeft opgedaan wil hij graag met ons delen. Tevens wil hij de vertaalslag naar onze tijd maken en lijnen trekken naar onze communicatie van het evangelie. Ds. Van Eck put daarbij uit de tientallen jaren van zijn werkzame leven: in de week in het leger bij de jongens (in of buiten Nederland) en ’s zondags vaak op de kansel in een reguliere kerkdienst. Deze wisselwerking typeert ds. Van Eck.

Wees welkom!

Vanwege persoonlijke omstandigheden kan deze lezing niet plaatsvinden op 24 oktober. Deze lezing zal gehouden worden op 21 november.