Leerhuis Christelijke dogmatiek

Datum: 22 februari 2021
Tijdstip: 20:00
Locatie: online

We vervolgen het Leerhuis ‘Christelijke Dogmatiek’. De afgelopen jaren zijn er leerzame gesprekken gevoerd naar aanleiding van het boek van Dr. Gijsbert van den Brink en Dr. Kees van der Kooi. Van tevoren hadden de predikanten verlangen dat er – naast het leren kennen van de inhoud van dit standaardwerk over christelijk geloof – een verdiepend gesprek zou ontstaan waarbij we elkaar bij alle verschillen beter verstaan. Dat verlangen is zeker uitgekomen. Juist ook met dank aan de deelnemers die uit de breedte van de kerk komen.
Aanschaf van het boek wordt aanbevolen. We lezen en bespreken de hoofdstukken over ‘De vernieuwing van de mens’ en ‘De vernieuwing van de wereld’.

Meer informatie bij: ds. M.B. Heijting.